Previous Next

Băng dán đầu vợt

Giá: 40.000 VNĐ
Cho vào giỏ hàng

CHẤT LIỆU SIÊU BỀN CÓ THỂ TÁI SỬ DỤNG

GIẢM THIỂU LỰC VA ĐẬP ĐI 20%

1 MIẾNG DÁN NẶNG 2 GRAM CÓ THỂ DÁN 2 MIẾNG NẾU MUỐN ĐẦU VỢT NẶNG HƠN